Η τυχερή ακροατης που κέρδισε στις  03-12, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932”


– dance club 

είναι : 

Μπόζιου Κ. (δεν έστειλε όλο το όνομα)