Ο τυχερος  ακροατης που κέρδισε στις  03-12, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932”


– omikron mezze

– Ηπειρωτικο 

είναι : 

Ανδρέας Κλέοπας