Η τυχερή ακροάτρια που  κέρδισε στις 22-10, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον "Ελληνικό 932"…. 

 

– πόρτα από τη Nasco την Nasdor 16

 

Είναι : 

 

Μεταξία Μάλλιου