Η τυχερή  ακροάτρια που κέρδισε στις 18-02, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. 

– dance club 

είναι:  

Σούρλα Ευαγγελία