Νικητής για το “k grill” της Βούλας  από τον "Ελληνικό 932" είναι ο… 

 

Μανιαδάκης Δημήτρης