Νικητής για το “blanos bowling”  από τον "Ελληνικό 932" ο… 

 

Ζάκκας Κωνσταντίνος