Νικήτρια  για το “φίλτρο νερού olympus ”  από τον "Ελληνικό 932" είναι  η… 

 

Εύα Βάρου