Ο τυχερος  ακροατής που κέρδισε στις 12-02, στην εκπομπή του Δημήτρη Μάρκου στον “Ελληνικό 932″…. 


– δείπνο στους  «Ορίζοντες»

είναι:  

Βαγγέλης Οστριας